Een hond met angst

Angst kan bij honden een grote impact hebben op hun welzijn en geluk. Als hondeneigenaar is het belangrijk om problemen als angst te herkennen. Waarom is het van belang om de angst van je hond te herkennen? Omdat je pas kunt anticiperen op hetgeen wat je hond bang maakt, als je weet wat hem bang maakt. Dan pas kun je je hond steunen wanneer hij het nodig heeft. Dat niet alleen, ook zijn en jouw veiligheid spelen een grote rol in het herkennen van de angsten van je hond.

Hoe ontstaat angst bij je hond?

Angst kan bij honden om verschillende redenen ontstaan. Sommige honden hebben mogelijk een negatieve leerervaring opgedaan, er kan een genetische aanleg zijn voor angst en een hond kan een gebrekkige socialisatie hebben gehad waardoor zij snel angstig zijn in ‘normale’ dagelijkse situaties. Veranderingen in de omgeving, zoals verhuizingen, nieuwe gezinsleden of verandering in de werkuren van de eigenaar, kunnen ook bijdragen in het veroorzaken van angst bij honden.

Herken de angst van je hond

Het herkennen van symptomen van angst cruciaal. Honden kunnen tekenen van stress vertonen, zoals overmatig hijgen, trillen, kwijlen en vernieling. Ze kunnen proberen te vluchten of zich verstoppen en zelfs kunnen zij agressie inzetten. De risico’s van willen vluchten, verstoppen en het inzetten van agressie zijn enorm! Wat als je hond wegrent en aangereden wordt? Of wat als je (klein) kind gebeten wordt door jouw angstige hond?!

Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop we onze honden kunnen helpen omgaan met angst. Een positieve trainingsaanpak om te beginnen, waarbij we werken aan het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een veilige omgeving. Daarna kan er gekeken worden naar gedragstherapie en mogelijk inzetbare medicatie ter ondersteuning.

Wat is angst bij een hond nou eigenlijk?

Waar praten we eigenlijk over als we het hebben over angst bij honden? Hoe ziet angst bij je hond er uit? En kunnen we angst ook afleren?

Angst bij honden is een natuurlijke en normale emotionele reactie op een (voor de hond) dreigende situatie. Het is een instinctieve reactie die honden helpt om zichzelf te beschermen en te overleven. Angst is een overlevingsmechanisme die aangeeft of veilig bent of dat je alert moet blijven. Hoewel een beetje angst af en toe normaal is, zijn er honden die een abnormale of overmatige angst ervaren die hun dagelijks leven en welzijn negatief beïnvloed.

Hoe ziet een angstige hond er uit?

Een angstige hond kan verschillende kenmerken vertonen die wijzen op zijn innerlijke onrust en angst. Het is belangrijk om deze kenmerken te herkennen om de hond de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Voorbeelden zijn:

  • Verhoogde hartslag
  • Verhoogde bloeddruk
  • Lage houding (in elkaar gedoken lichaamshouding, dicht bij de grond)
  • Staart naar beneden of zelfs tegen de buik aan gedrukt
  • Hijgen, overmatig kwijlen
  • Trillen
  • Zweten van de pootjes (afdrukken zijn op de vloer te zien)
  • Plotselinge darmproblemen (diarree)
Angst bij je hond - Honden artikelen - Dog Dimension

Bij het kijken naar het gedrag van een hond met angst, kunnen er ook dingen opvallen, bijvoorbeeld: Ze kunnen zich terugtrekken, dingen gaan vermijden, willen vluchten, zich verstoppen, overmatig afhankelijk worden en ze kunnen agressie inzetten wanneer zij zich bedreigd voelen.

Om je hond te begrijpen en te kunnen steunen is het van belang de angst van je hond te herkennen. Daarom hieronder duidelijk uitgelegd wat je zou kunnen herkennen:

→ Overmatige schrik reactie

Een angstige hond kan snel schrikken en heftig reageren op onverwachte geluiden, bewegingen of situaties. Zelfs kleine en onschuldige prikkels kunnen een intense reactie veroorzaken.

→ Terughoudend en vermijdend

Een angstige hond kan terughoudend zijn in nieuwe situaties of bij het ontmoeten van vreemde mensen, andere dieren of onbekende omgevingen. Ze kunnen proberen te vluchten of zich verbergen om zich veiliger te voelen.

→ Verhoogde waakzaamheid

Een angstige hond kan voortdurend alert en gespannen zijn, altijd op zoek naar mogelijke dreigingen. Ze kunnen snel reageren op prikkels in hun omgeving, zoals geluiden of bewegingen.

→ Lichaamstaal

Angstige honden kunnen bepaalde lichaamstaal vertonen, zoals een ingetrokken staart, oren naar achteren, een gebogen lichaamshouding en vermijden van oogcontact. Ze kunnen ook trillen, hijgen of overmatig likken of bijten aan zichzelf.

→ Verandering in eetlust en/of gewichtsverlies

Angst kan invloed hebben op de eetlust van een hond. Sommige angstige honden kunnen hun interesse in voedsel verliezen, terwijl anderen juist overmatig kunnen eten als een manier om met hun angst om te gaan.

→ Onrust

Angstige honden kunnen onrustig gedrag vertonen, zoals rondlopen, hijgen, graven, krabben of constant blaffen. Ze kunnen moeite hebben met ontspannen en rust vinden.

→ Problemen rondom zindelijkheid

Angst kan invloed hebben op de zindelijkheid van een hond. Angstige honden kunnen onzindelijk worden of juist hun behoefte ophouden uit angst.

→ Veranderingen in sociale interactie

Angstige honden kunnen moeite hebben met sociaal contact. Ze kunnen zich terugtrekken van andere honden of mensen en vermijden om geaaid of benaderd te worden.

Oorzaken van angst bij je hond op een rij

We moeten de angsten en fobieën van honden zeker niet onderschatten! Het hebben van angst of een fobie kan namelijk een enorme impact hebben op het leven en het gedrag van je hond.

– Een gebrekkige socialisatie

Zoals ik al zei, zijn er meerdere factoren die kunnen bijdragen in het ontstaan of hebben van een angst of een fobie. Een belangrijke, veelvoorkomende oorzaak is een gebrek aan positieve socialisatie en blootstelling aan verschillende situaties en prikkels op jonge leeftijd. Pups die niet voldoende worden blootgesteld aan nieuwe ervaringen, geluiden, mensen en andere dieren,zullen in hun latere, volwassen hondenleven, niet weten wat ze met deze prikkels moeten. Dit maakt ze onzeker over de situatie waardoor ze angstig kunnen worden.

– Het trauma

Traumatische gebeurtenissen kunnen ook een grote rol spelen bij het ontstaan van angst bij honden. Mishandeling, verwaarlozing, of een ernstig incident zoals een aanval door een andere hond kunnen diepe emotionele littekens achterlaten en resulteren in chronische angst. Maar ook minder heftig lijkende gebeurtenissen, bijvoorbeeld als je hond ergens van schrok, kunnen een enorme impact hebben op de emoties van je hond.

– Genetische aanleg voor angst

Genetische aanleg kan ook een rol spelen, aangezien bepaalde hondenrassen gevoeliger kunnen zijn voor angst dan andere. Dit hoeft niet eens te maken te hebben met het ras van je hond, genetische aanleg kan ook ontstaan wanneer ouderdieren veel angst hebben ervaren. Hier heb ik het over epi-genetica. Daar ga ik verder niet te veel op in, misschien in een latere blog.

– Veranderingen

introduceren van nieuwe gezinsleden (zowel menselijk als dierlijk), of veranderingen in de dagelijkse routine, vakantie, allemaal voorbeelden van gebeurtenissen die een behoorlijke impact op je hond en zijn gevoel kunnen hebben. Eén van de belangrijkste levensbehoeften voor honden is namelijk voorspelbaarheid, ofwel, weten wat er komen gaat. Wat wordt er van ze verwacht en wat kunnen zij verwachten. Het geeft ze zekerheid en een gevoel van veiligheid.

Het herkennen van de oorzaken van angst bij jouw hond is een belangrijke stap naar het bieden van de juiste ondersteuning. Door er achter te komen welke prikkels jouw hond bang maken, kan er een passende training opgezet worden die zich richt op het verminderen van de angstige reactie van je hond en zijn gevoel van veiligheid vergroten.

Een hond met angst, een fobie of anxiety?

Een hond met angst

Hoewel angst, fobieën en een anxiety stoornis allemaal te maken hebben met een verhoogd niveau van angst bij honden, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen deze termen. Hieronder leg ik het verschil uit tussen een hond die bang is, een hond met een fobie en een hond met een anxiety stoornis.

Een hond met een fobie

Angst is een normale en natuurlijke emotie die wij mensen ook ervaren. Een hond die bang is, kan reageren op specifieke situaties, geluiden, voorwerpen of gebeurtenissen die als bedreigend of beangstigend worden beschouwd. De angstige reactie kan variëren van lichte ongemak tot intense angst, maar het is over het algemeen kortstondig en kan verminderen naarmate de hond zich veiliger voelt of de situatie verandert.

Een hond met anxiety-stoornis

Een anxiety stoornis bij honden is een psychische aandoening waarbij een hond chronische en buitensporige angst en spanning ervaart zonder dat er direct gevaar aanwezig is. In tegenstelling tot normale angstreacties die een hond kan hebben, zoals angst voor vuurwerk of onweer, is een anxiety-stoornis een constante aanwezigheid van angst zonder duidelijk aanwijsbare ‘trigger’ die het dagelijks functioneren van de hond verstoort. Een hond met een anxiety stoornis kan een breed scala aan angstsituaties ervaren en kan moeite hebben met ontspannen, zich concentreren en normaal functioneren in het dagelijks leven omdat hij constant aan het anticiperen is op iets wat er nog niet is en hoogstwaarschijnlijk ook niet komen gaat.

Honden met een anxiety stoornis kunnen een breed scala aan symptomen vertonen, waaronder overmatig piepen/janken, , hijgen, trillen, kwijlen, likken, vernielzuchtig gedrag, onzindelijkheid, overmatig likken of bijten aan eigen lichaam, heen en weer lopen (repeterend doelloos gedrag) concentratieverlies, onvermogen af te maken waarmee bezig was, veranderde sociale interactie, hyperalert/scannen, urineren, braken, niet eten. Deze symptomen kunnen ernstig en slopend zijn, zowel voor de hond als voor de eigenaar.

Anxiety-stoornis en fobie zijn daadwerkelijk stoornissen en abnormaal gedrag.

Ze beïnvloeden het dagelijks leven van hond en eigenaar. Dit dagelijks leven kan zich beperken tot een bepaalde periode denk aan de jaarwisseling waarbij in september al vuurwerk te horen is.

Het belangrijkste verschil tussen angst, fobieën en een anxiety stoornis ligt in de aard en intensiteit van de angstreactie, evenals de specifieke triggers die de angst veroorzaken. Terwijl angst en fobieën vaak gericht zijn op specifieke trigger, kan een anxiety stoornis meer algemeen zijn en gepaard gaan met een verhoogde angstigheid in diverse situaties. Het is belangrijk om te benadrukken dat een professionele diagnose en beoordeling door een ervaren hondengedragstherapeut nodig zijn om een juist begrip van het gedrag van de hond te krijgen en de meest effectieve behandeling te bepalen!

De oplossing voor een hond met angst

Een fobie is een extreme, onredelijke en oncontroleerbare angst voor een specifieke prikkel, zoals onweer, vuurwerk, bepaalde geluiden of objecten. Een hond met een fobie zal een overweldigende angstreactie vertonen wanneer hij wordt blootgesteld aan de trigger waarvoor de hond een fobie heeft. Deze reactie kan leiden tot paniek en het proberen te ontsnappen aan de prikkel, destructief gedrag (het kapot maken van dingen), of zelfs bijten in eigen lichaam (automutilatie). In tegenstelling tot algemene angst, is een fobie specifiek gericht op een bepaalde trigger. De reactie op de specifieke trigger zal zich dus altijd kenmerken door paniek.

Angst en fobieën bij honden kunnen een grote invloed hebben op hun welzijn en kwaliteit van leven. Gelukkig zijn er verschillende effectieve oplossingen beschikbaar om honden te helpen omgaan met hun angsten en fobieën. Hieronder bespreek ik enkele professionele benaderingen en behandelingen die kunnen worden toegepast:

Gedragstherapie: Gedragstherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van angst en fobieën bij honden. Een ervaren hondengedragstherapeut kan een gedragsbeoordeling uitvoeren om de specifieke triggers en oorzaken van de angst te identificeren. Vervolgens zal de therapeut een behandelplan op maat opstellen om de hond te helpen zijn angstreacties te verminderen en positief gedrag aan te leren.

Angst bij je hond - Honden artikelen - Dog Dimension

Wat je nu al zelf kunt doen: Biedt je hond een veilige haven

Waar je zelf direct al mee kan beginnen is zorgen dat je hond een plek heeft waar hij zich veilig kan voelen. Een plek waar hij naar toe kan gaan als hij bang is, waar hij zich terug kan trekken, maar nooit gestoord wordt door iemand in huis! Werk aan het onderlinge vertrouwen van jou en je hond. Luister naar hem en geef hem, waar het kan, de keuze wat hij wil. Hou routine en regelmaat in je dagen zodat hij weet wat er komen gaat.

Steun je hond bij angst!

Waar je zelf direct al mee kan beginnen is zorgen dat je hond een plek heeft waar hij zich veilig kan voelen. Een plek waar hij naar toe kan gaan als hij bang is, waar hij zich terug kan trekken, maar nooit gestoord wordt door iemand in huis! Werk aan het onderlinge vertrouwen van jou en je hond. Luister naar hem en geef hem, waar het kan, de keuze wat hij wil. Hou routine en regelmaat in je dagen zodat hij weet wat er komen gaat.

Niets is minder waar, er wordt nog altijd gesuggereerd dat je een bange hond geen aandacht mag geven omdat je dan zijn angst zou belonen en hij nog banger zou worden. Lariekoek! Stel je eens voor, jij bent ontzettend bang, in het donker of voor een grote spin, noem het maar. En iemand die op dat moment bij jou is slaat een arm om je heen en zegt ‘kom maar bij mij, het komt allemaal wel weer goed’, wordt je dan nog banger? Natuurlijk niet! Je angst neemt misschien niet af, maar je voelt je wel een stuk prettiger wetende dat je niet alleen bent. Je voelt geborgenheid en veiliger. Ondanks dat je bang bent, raak je nu niet meer in paniek. Dit is vanzelfsprekend hetzelfde voor je hond!

Angst is niet iets wat je kunt belonen. Gedrag kun je belonen, emoties niet. Angst is een emotie en geen gedrag. Dus steun jouw bange hond als hij het nodig heeft!

Geen enkele wandeling moet

Het is iets wat wij mensen bedacht hebben, wandelen met de hond. Het is voor je hond zijn plezier toch? Zodat hij er even ‘uit’ is. Want zeg nou eens eerlijk, zou jij hetzelfde rondje of dezelfde rondes meermaals per dag gelopen hebben als jij jouw hond niet zou hebben gehad?

Precies. Dus het is het rondje van je hond. Maar wat nou als je hem er geen plezier mee doet? Als je hond constant angstig is zodra je de straat met hem op gaat?
Dan loop je niet! Het is niet erg en je doet je hond zeker niets te kort. Waarom zou je hem dwingen tot iets waar hij niet gelukkig van wordt?

Hulp nodig bij jouw angstige hond?

Is jouw hond vaak bang?
Bijvoorbeeld tijdens wandelingen, tijdens bezoek van visite, of misschien wel in het bijzijn van kinderen?
En weet jij ook niet goed hoe je met je hond in zijn angst moet omgaan?

Wacht dan niet nog langer en help je hond bij zijn angst!

Vond je dit leuk om te lezen?

Delen op facebook
Delen op pinterest
Delen op whats app

Laat een reactie achter

Stel een vraag
1
Stel je vraag via de chat
Dog Dimension
Hoi 🙋‍♀️
Waar ben je precies naar op zoek?